→VRIJMETSELARIJ

Vrijmetselarij is uniek vanwege de combinatie van gedachtegoed en aanpak. We ontmoeten elkaar in wat wij “de loge” noemen voor twee soorten bijeenkomsten. De ene is een plechtigheid met een ritueel waarbij we bijvoorbeeld een nieuw lid opnemen. De tweede is een bijeenkomst met een inleiding door een van de leden over iets dat hem bezighoudt. Op de inleiding volgt een interactieve gedachtewisseling.

Een rituele bijeenkomst is een hoogtepunt van het logeleven. Het is een ceremonie met een min of meer vast patroon. Door tekst, handeling, decor en muziek ontstaat een bijzondere sfeer. Iedere aanwezige beleeft die op zijn eigen manier.

De tweede soort noemen wij een “comparitie”. De leden luisteren naar de voordracht van een van de leden. Allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld de emotie van de inwijding, de betekenis van bepaalde symbolen, de waarde van je lidmaatschap in je werk. Aansluitend delen wij associaties en opmerkingen met elkaar en met de inleider.