Wat waren de uitgangspunten bij het oprichten van onze loge?

  • Een oprecht streven naar harmonie.
  • Het streven naar goede verhoudingen, waarbij dat wat ons moet verbinden niet altijd eensgezindheid hoeft te zijn.
  • Verwantschap van geest om zo onze hoge beginselen en idealen in waarheid tot uitdrukking te brengen in de wereld.
  • De bestudering van de bekende maçonnieke objecten zoals symbolen, ritualen en de geschiedenis van de vrijmetselarij, zulks ter verdieping van eigen inzicht en geestelijke groei, maar ook om met open oog en hart aandacht te schenken aan alle geestelijke stromingen.

Het gebouw van de Apeldoornse loges dateert van eind 19deeeuw. Rond 1950 is het gekocht en verbouwd zodat het aan eerst één en nu vier loges onderdak biedt. De “tempelruimte” kent een bijzondere binnenhuisarchitectuur. Architect was een Amsterdamse vrijmetselaar, Pieter Schuhmacher. Bij Open Monumentendag en andere gelegenheden kun je ons gebouw bezoeken. De langwerpige “tempelruimte” is speciaal gebouwd voor gebruik door loges. Opvallend is dat het er geen ramen zijn. Wel is er een uitgekiende verlichting, die de rituelen ondersteunt (“lichtsymboliek”). De basisgedachte is dat de ruimte een sterke verbeelding opwekt.

Zij vormt het decor voor de (innerlijke) weg die de vrijmetselaar aflegt naar “verlichting” – wat voor hem deze verlichting mag zijn. Het loslaten van het alledaagse, stoffelijke en de weg naar het spirituele. Zoals de mens zich verwondert over zijn plekje in de kosmos, zo symboliseert de ruimte de diepte van ruimte en tijd.

De architect heeft dit met bouwkundige middelen uitgedrukt. Het is een besloten binnenruimte die rust en bezinning uitstraalt. Zij symboliseert ook gerichtheid op de buitenwereld. Zo toont zij dat we met hooggestemde idealen tegelijk met “onze voetjes in de modder” staan.