Vrijmetselaars loges in Apeldoorn

De drie loges voor mannen en de loge voor vrouwen gebruiken één gebouw voor hun logeavonden. Op maandag loge  De Veluwe op dinsdag loge “Liefde en Trouw”, op woensdag loge De Gulden Regel en op donderdag loge Via Lucis (voor vrouwen). De overeenkomsten tussen de loges zijn groot, doordat ze passen in eenzelfde overkoepelende organisatie. Terwijl de vrouwenloge – uiteraard – een eigen werkwijze hanteert, die overigens voor vrijmetselaars ook de nodige herkenning biedt. Iedere loge bestaat uit een andere groep leden, die samen de loge maken en dus ook de eigen sfeer in elke loge. De website van elke loge geeft een goed beeld van het profiel van elke loge afzonderlijk. Om een goede keuze te maken tussen de drie mannenloges raden wij belangstellenden aan een kijkje te nemen bij alle drie de loges. De vier loges hebben een internetportaalmet links naar de vier websites.

Loge gebouw                                                                                                                             Het gebouw van de Apeldoornse loges dateert van eind 19deeeuw. Rond 1950 is het gekocht en verbouwd zodat het aan eerst één en nu vier loges onderdak biedt. De “tempelruimte” kent een bijzondere binnenhuisarchitectuur. Architect was een Amsterdamse vrijmetselaar, Pieter Schuhmacher. Bij Open Monumentendag en andere gelegenheden kun je ons gebouw bezoeken. De langwerpige “tempelruimte” is speciaal gebouwd voor gebruik door loges. Opvallend is dat het er geen ramen zijn. Wel is er een uitgekiende verlichting, die de rituelen ondersteunt (“lichtsymboliek”). De basisgedachte is dat de ruimte een sterke verbeelding opwekt. Zij vormt het decor voor de (innerlijke) weg die de vrijmetselaar aflegt naar “verlichting” – wat voor hem deze verlichting mag zijn. Het loslaten van het alledaagse, stoffelijke en de weg naar het spirituele. Zoals de mens zich verwondert over zijn plekje in de kosmos, zo symboliseert de ruimte de diepte van ruimte en tijd. De architect heeft dit met bouwkundige middelen uitgedrukt. Het is een besloten binnenruimte die rust en bezinning uitstraalt. Zij symboliseert ook gerichtheid op de buitenwereld. Zo toont zij dat we met hooggestemde idealen tegelijk met “onze voetjes in de modder” staan. Het is een historisch gebouw met een bijzonder interieur. De binnenhuisarchitectuur van het gebouw maakt ons logehuis geschikt voor de rituele bijeenkomsten.