Aanpak

‚ÜíVRIJMETSELARIJ

Vrijmetselarij is uniek vanwege de combinatie van gedachtegoed en aanpak. We ontmoeten elkaar in wat wij “de loge” noemen voor twee soorten bijeenkomsten. De ene is een plechtigheid met een ritueel waarbij we bijvoorbeeld een nieuw lid opnemen. De tweede is een bijeenkomst met een inleiding door een van de leden over iets dat hem bezighoudt. Op de inleiding volgt een interactieve gedachtewisseling.

Rituele bijeenkomsten zijn een hoogtepunt van ons logeleven. Het is een ceremonie met een min of meer vast patroon. Door tekst, handeling, decor en muziek ontstaat een bijzondere sfeer. Iedere aanwezige beleeft die op zijn eigen manier.

De tweede soort noemen wij een “comparitie”. De leden luisteren naar de voordracht van een van de leden. Allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld de emotie van de inwijding, de betekenis van bepaalde symbolen, de waarde van je lidmaatschap in je werk. Aansluitend delen wij associaties en opmerkingen met elkaar en met de inleider. Wij laten daarbij allen in elkaars waarde, respecteren ieders opvatting en mening en leggen daar onze eigen mening naast. Niet om de ander te overtuigen, maar juist om allen aan het denken te zetten.