Arbeidstafel

Het werkprogramma van een gemiddeld halfjaar bij Liefde en Trouw” zou er zo uit kunnen zien. Zelf noemen we dit een “arbeidstafel”. Voor elke activiteit vind je een korte toelichting. De activiteiten lopen van september in het ene jaar tot juni van het volgende jaar. Met een onderbreking rond Nieuwjaar en in de zomer. Die hele periode noemen wij het “werkjaar”. De ceremoniële bijeenkomsten zijn gearceerd.

MODEL ARBEIDSTAFEL PROGRAMMA Loge “LIEFDE en TROUW”

 

datum (dinsdag)activiteittoelichting
7 septemberbegin van het werkjaar; ritueel “veldloge”bijeenkomst in de openlucht bij een van de leden in zijn tuin
14 septemberofficiële opening van het werkjaar; ritueelceremoniële bijeenkomst in de “tempel” van het logehuis; de drie loges samen; daarna feestmaaltijd
21 september“bouwstuk” door een lid van de logetitel “de loge als inspiratiebron voor mijn werkzaamheden”
28 september“bouwstuk” door een lid van de logetitel “het symbool van de geblokte vloer: dilemma’s tussen goed en kwaad”
5 oktoberrituele inwijding van een nieuw lid (voorbehoud)ceremoniële bijeenkomst in de “tempel” van het logehuis; daarna feestmaaltijd
12 oktober“leerlingbouwstuk” door een lid van de logeterugblik op zijn eerste jaar in de loge; de tijd als “leerling”
week van 19 oktoberuittocht naar andere logesleden bezoeken (in groepjes) de activiteiten van enkele andere loges
26 oktober“bouwstuk” door een lid van een andere logetitel: “Theory-U en de generatieve dialoog”
2 novemberAlgemene Ledenvergaderinghalfjaarlijkse vergadering voor behandeling verenigingszaken
9 novemberbouwsteenlezing getiteld: “Verbinding”openbare lezing door Jan Terlouw als externe spreker; in de Gigant Apeldoorn
16 novemberrituele inwijding in de volgende 2de graadceremoniële bijeenkomst in de “tempel” van het logehuis; daarna feestmaaltijd
23 novemberopenbare comparitie; gasten en belangstellendentitel “mijn pelgrimage in het land der katharen”
30 novemberoefenloge(beoogde) functionarissen doen rollenspel voor ceremoniële taken
7 december“gezellenbouwstuk” door een lid van de logeterugblik op zijn tweede jaar in de loge; de tijd als “gezel”
14 december“bouwstuk” door een lid van de logetitel: “mijn spirituele levensreis: tot waar ben ik gekomen en hoe verder?”
21 december“Winter Sint Jan” ritueel rond de winterzonnewendeceremoniële bijeenkomst in de “tempel” van het logehuis; daarna feestmaaltijd
11 januarinieuwjaarsbijeenkomstpartners van de leden zijn ook van harte welkom