Belangstelling

→ Terug naar Vrijmetselaar worden

Zo ging het bij een van ons. “Een goede vriend vertelde me dat hij vrijmetselaar was. Eerst wist ik niet wat dit inhield. Ik heb hem het hemd van het lijf gevraagd. Ik kreeg belangstelling en ben wat gaan Googlen. Respectvol met elkaar omgaan, je openstellen voor andere opvattingen, zoeken naar zingeving, broederschap. Dat gaf voor mij de doorslag. Ik heb toen contact gezocht met een loge in de buurt. Daarna ging het snel.”

Zie je jezelf als vrijmetselaar? Moeilijke vraag – ieder lid is anders. Maar we delen enkele eigenschappen. We willen nadenken over alle aspecten van het leven, ons leven. We zijn ongebonden denkers. Met ruimte en respect voor andere opvattingen. Zelfrelativerend. Zoeker naar waarden en zingeving. Gevoel voor symboliek en rituelen. Recht doen aan ieders waarheid. Verbinden van loge en maatschappij. De ander tot steun zijn. Elk lid heeft verschillende accenten in zijn profiel. Als je jezelf herkent in dit “profiel” dan zit er een vrijmetselaar in jou.