Bouwstukken

Bouwstuk van Br:. Eric Jansen op 1 maart 2022​
Vrijheid

Is er iets belangrijker in de wereld dan vrijheid? Kijkend naar de opofferingen die mensen alom op de wereld ervoor over hebben, moet het antwoord hierop een duidelijk ‘nee’ zijn. Of zoals Martin Luther King het eens zei: “Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het is het waard om ervoor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever sterven in bittere armoede  … Lees meer ...

Bouwstuk van Br:. Gerrit Voors op 22 februari 2022
De Rouwloge

Degene die me kent weet dat ik altijd een paar woorden wijd aan een probleempje waar de vrijmetselarij  of onze loge mee worstelt. Doe ik nu ook. Het tweede deel wijd ik aan de Rouwloge. Is vooral informatief voor die Bbr:. die dit nog niet hebben meegemaakt. En het laatste deel biedt  wat gedachtenspinsels over het onderwerp en leveren meestal meer vragen op dan antwoorden. Daar gaan we. De Verlichting en Vrijmetselarij horen bij elkaar. Wie precies wat heeft beïnvloed is niet belangrijk nu. Waar het om gaat is dat een groot deel van de waarden waarop een en ander is gebouwd overeenkomt. In de eerste 250 jaar van de VM heeft dat geleid tot veel initiatieven op het maatschappelijk vlak.  … Lees meer…

.

Bouwstuk van Br:. Peter Jonker op 25 januari 2022
Wordt vervolgd ... De Generatieve Dialoog

We beginnen in Griekenland. Want als fervent bezoeker van dat land wilde ik nl. in eerste instantie, n.a.v. het bouwstuk van Henk Kanis over enkele orakels, iets meer vertellen over die politeia, die Griekse stadsstaten, zeker omdat op die avond bleek dat de kennis daarover niet zo heel groot was, terwijl daar toch nog steeds onze huidige vorm van democratie vandaan komt, en, in feite nog veel en veel meer zoals de Olympische Spelen, en de bouw van stadions, bioscopen en theaters over de hele wereld, b.v., èn, een aantal gespreksvormen, zoals het socratisch gesprek  ... Lees verder …

Bouwstuk van Br:. Redenaar op 11 januari 2022
Hoe was het ook alweer?

Enige gedachten, die ik de Broeders wil meegeven.  Van hieruit wens ik jullie allen en jullie dierbaren een heel gelukkig en vooral gezond 2022 toe. Heel veel dank voor het vertrouwen dat de ALV en het Bestuur in Broeder Ad en mij gesteld hebben. Ik verheug me op de arbeid die mij met de Broeders te wachten staat en ik ben bijzonder verheugd dat met onze verkozen A:. Mr:.  Br:. Ad Blocks en de overige bestuursleden te mogen doen. Ik zal mijn uiterste best doen. Ik ben blij met de eensgezindheid van de afgelopen ALV. De continuïteit is     .... Lees verder ….

Bouwstuk Br:. Redenaar op de Zomer Sint Jan 2021

Ik herhaal nog even: Gelijk Johannes de wegbereider van het L.was, de mensen tot bezinning opriep en hen voorhield zich te richten naar het bouwplan van de O.B.d.H., die alles bij de schepping had geordend naar maat, getal en gewicht, zo zal de Vrijm\in zijn arbeid in de K.K. diezelfde orde en harmonie nastreven. Op deze wijze zal hij bijdragen aan de verspreiding van het L. onder de medemens. En: de Witte Roos, het symbool van het Zuivere en Geordende Licht van de O.B.d.H. ….  Lees verder ….

Messen, Pillen en vlammende Toortsen

Vrije associaties op 3 schilderijen. Het individuele, het samen zijn in harmonie en de groep, Het verlangen naar vrijheid, bedreigingen in ons bestaan, hoop en vertrouwen in de geest en het vuur. De adelaar wordt van bovenaf bedreigd door vallende messen. Hij steekt zijnmiddelvinger uit. De messen staan voor de wil de krachtige mannelijke wil die dewereld bedreigd in zijn hebzucht en …… (klik op een schilderij voor een vergroting) of ….   Lees verder ….

Bouwstuk Br:. Redenaar op de Winter Sint Jan 2020

Wat fijn dat jullie er zijn, Bbr:. Hoewel ik via zoom veel minder dan live, kan aanvoelen hoe de stemming is in de loge, en hoe het met jullie allen gaat, is het voor vandaag toch oké zo. Ik ga het hebben over aspecten van het rituaal van het Winter St. Jan.  De Achtbare Meester noemde het al zojuist: zo tegen het einde van het jaar worden wij wel eens vervuld met een zekere weemoed. Weemoed over datgene dat wij hadden kunnen …..

Lees verder…..

Hier wonen wij .... door Hans Kiel

Hier wonen wij: gefotografeerd op een afstand van 6,5 miljard kilometer, achter de banen van Pluto en Neptunus.

Aan de bovenzijde van Het Tableau bevinden zich de Zon en de -wassende- Maan met de destijds bekende vijf planeten. Er wordt erg weinig over…,

Lees meer….

De vrouw in de loge ... door Rob Croymans

Eens in de zoveel tijd is het misschien wenselijk om gedurende de samenspraak het onderwerp gemengd metselen of de vrouw in ons midden weer eens op te rakelen. Rob Croymans doet dit in zijn bouwstuk door…….,   Lees meer…

Bouwstuk van Co van Baar op de Oogstoge 2020

Bij een Oogstloge proberen we stil te staan bij de oogst zelf. Aan de vruchten die onze arbeid heeft opgeleverd. Vruchten zoals die zich ook in de natuur voordoen, oogst waar je blij van wordt. En tegelijk wordt van ons gevraagd ons te realiseren dat deze oogst past in een levenscyclus van geboren worden en sterven, telkens opnieuw.    Lees meer…

Over een niet zo’n aardige Jezus ... door Hans Kiel

Bij teksten staat er niet alleen iets zwart op wit, een tekst heeft ook klank en kleur, die kunnen veranderen als andere ogen hem bekijken, andere oren hem beluisteren. Zeker wanneer dit vertaald is uit het Romeins  – het relaas van Flavius Josephus bijvoorbeeld over de Joodse opstand, de bekendste en grootste Joods-Romeinse geschiedschrijver uit de eerste eeuw (“Jezus wilde een wereldlijke koning worden wat de Romeinen natuurlijk niet zo leuk vonden”) – als andere antieke bronnen zoals het Griekse en de Joodse. Deze zwijgen vooral over Christus of geven pas laat enige,  Lees meer..

Onze Waardenkern ... door Thijs Laeven

In Frankrijk zag ik afgelopen zomer dit prachtige mozaïek met een «Ark des Verbonds». De associatie lag voor de hand met de inleiding van broeder Hans Kiel over de tabernakel. Het meest verheven deel is immers de «Ark des Verbonds» met daarin de hoogste wet, gebeiteld in steen. Het is een onderwerp dat mijn bezig houdt.   Lees meer ….

Reizen tussen twee verzen ... door Thijs Laeven

Een vrij man van goede naam verkeert in een staat van duisternis. Zijn geleider neemt hem bij de arm en voert hem langs een pad met struikelblokken. Hij beseft dat hij op weg is naar het licht, zonder te weten wat het is. Door te reflecteren leert hij zichzelf kennen en leert……..             Lees meer

Doe u kennen in het Westen ... door Gerrit Voors

Dat is geen eenvoudige opgave; zeker niet in deze moeilijke tijden. Het houdt mij bezig; zeker nu ik na een gedwongen terugkeer uit Marokko mijzelf twee tot drie weken huisarrest heb opgelegd. Het ‘Doe u kennen’ is een onderwerp dat mij bezig houdt. Immers op deze wijze kunnen wij duidelijk…….                     Lees meer

Waarde en dierbare Bbr:., ... door Paul Evers

Nu het coronavirus om ons heen waart moet ik denken aan een boek, dat ik lang geleden – in 1992 –  las ik van Stephen King “De Beproeving “, een dikke pil van 1010 bladzijden. Ik heb het nog even opgezocht. Het boek gaat over de

Lees meer

Wie verre reizen maakt… door Gerrit Voors

Toen Gerry en ik eind februari vertrokken voor een achtweekse camper-groepsreis naar Marokko konden we niet vermoeden al na drie weken weer thuis te zijn. Na een wat moeizame heenreis met sneeuw, regen en wind kwamen we na een week aan in Zuid Spanje. Na de formulierenwinkel konden we de Middellandse Zee oversteken naar Tanger-med. Marokko is prachtig land met zijn eigen……                 Lees meer

Broederschap – de of het? ... door Thijs Laeven

Wij staan als broeders in een keten die aarde-omspannend is. Op dit moment zijn we vooral aan huis geketend. De loge-activiteiten zijn opgeschort. Hoe kunnen we elkaar toch blijven aankijken als we met een handdruk het leerlingteken doorgeven? Het is geen zomerreces of vakantieperiode – dan weet je dat je jouw broeders een tijdje niet ontmoet. Nu voelt het zo anders: je wil  …..

Lees meer

29 oktober, bouwstuk Daan Vogelpoel​

Het Grote Lichaam: een dragend Verhaal voor deze tijd

Deel I: verkenning van de vraag

Waar zoek je draagkracht als de gewoonlijk zo vaste grond onder je voeten dreigt te verdwijnen? Worden we gelukkiger nu in de 21eeeuw door technologie, commercie en communicatie onze kennis en mogelijkheden steeds sneller en schijnbaar ongelimiteerd uitdijen? Is menszijn misschien niet juist omgaan met imperfectie, trouw zijn aan het breekbare, leven met de beperking? Is het dan niet van het grootste belang het contact te herstellen en versterken met onze kinderlijke intuïtie? Die vragen, en de eerste contouren van een mogelijk antwoord wil ik op 29 oktober met jullie verkennen.

8 oktober bouwstuk broeder Gert Jonker

8 oktober 2019 houdt broeder Gert Jonker een Bouwstuk met de titel ‘Het geheimschrift van Vrijmetselaars. Noodzaak of jongensboekromantiek?’

Komt allen!