Comparitie

→LOGE

De bijeenkomsten op de vaste avond heten ‘comparities’ (van: samen verschijnen). De comparities beginnen om 20.00 uur. Op de meeste comparities vormt een zogenoemd ‘bouwstuk’ het middelpunt van de bijeenkomst. Een dergelijke voordracht van ongeveer een half uur kan gaan over een maatschappelijk of levensbeschouwelijk onderwerp. Er is vooral aandacht voor de inleider van het bouwstuk en zijn relevante vrijmetselaarsideeën over het onderwerp van zijn bouwstuk. Na de voordracht van het bouwstuk volgt een ‘gedachtewisseling’ (géén discussie).

Het doel van de gedachtewisseling is dat er een dialoog tussen de spreker en de luisteraar ontstaat, waarbij spontane reacties en een uitwisseling van gedachten bevorderd worden. Wij streven ernaar elkaars inzichten te verdiepen. De gedachtewisseling vindt op een gestructureerde manier plaats. Dit nagesprek levert nader inzicht en verdieping vanuit een grondhouding van respect en begrip.

Bij een bouwstuk kunnen zeer persoonlijke zaken aan de orde komen. Ieder lid van de loge heeft de absolute zekerheid dat hij zijn diepste gevoelens kan tonen en daarvoor ook waardering en respect krijgt. De loge biedt deze vertrouwelijkheid en beslotenheid.

De spreker kan ook lid zijn van een andere loge of van buiten komen. Soms zijn meerdere bouwstukken met elkaar verbonden rond éénzelfde thema, bijvoorbeeld tolerantie. Rond 22.00 uur ’s avonds wordt de comparitie beëindigd, waarna vaak nog gelegenheid is om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje.

Twee keer per jaar is de comparitie bestemd voor verenigingszaken o.a. een statutair vereiste Algemene Ledenvergadering.

Onze loge komt iedere week bijeen op een dinsdagavond. Onze leden spannen zich in zo vaak mogelijk aan de activiteiten deel te nemen.