Eigentijds verleden

→  Terug naar Vrijmetselarij

Sommige zaken uit de vrijmetselarij van de 18de eeuw gelden op dit moment onverminderd. Geestelijke vrijheid, vrij denken, ongebondenheid, open verhouding tot religie(s), wortels in westerse cultuur, enkel mannen als lid, tolerantie, verschillen overbruggen.

In de 19de eeuw hebben  maatschappelijke ontwikkelingen de vrijmetselarij beïnvloed: verburgerlijking, maatschappelijke zichtbaarheid, filantropie, (oosterse) spiritualiteit en esoterie. Terwijl in de 20ste eeuw sociale verbreding, ontkerkelijking, emancipatie en openheid een rol spelen.

Vandaag de dag zoekt onze loge een open verbinding met de samenleving. We willen niet louter materiële waarden en behoeften nastreven. We zetten hier een meer ideële levensbeschouwing naast.

We staan in een oude traditie, die we levend houden als mensen van onze tijd. De loge is een gevarieerd stel mensen. We bevragen elkaar over uiteenlopende zaken. We zoeken geestelijke verdieping, verbinding met de wereld en met wat groter (hoger?) is dan de wereld. Een werkplaats voor moreel-ethische vorming en spirituele groei.