Gedachtegoed

→  Terug naar Vrijmetselarij

Op weg door het leven ziet een vrijmetselaar een paar richting gevende grondslagen. In vrijheid van denken en geweten en met respect voor anderen zoekt hij naar harmonie, broederschap en verbinding.

Ieder lid legt zijn eigen accenten, maar met de nodige overlap. Je kunt zeggen dat we niet geneigd zijn zaken op de spits te drijven. We zoeken hoe we bruggen kunnen bouwen tussen tegenstellingen.

Dergelijke grondslagen leveren stof tot gesprek. Zo houdt een lid een inleiding rond een dilemma dat voor hem speelt in zijn werk als vrijwilliger in een hospice. Hoe ga je om met de verschillende belangen van betrokkenen? We zoeken aanknopingspunten en verdiepen elkaars inzicht, gericht op toepassing in het dagelijks leven.

Wij zeggen wel eens dat we proberen een beter mens te worden. Niet beter dan een ander, maar beter dan voorheen. Hoe werkt dat in onze loge?