Uitgangspunten

Wat waren de uitgangspunten bij het oprichten van onze loge?

  • Een oprecht streven naar harmonie.
  • Het streven naar goede verhoudingen, waarbij dat wat ons moet verbinden niet altijd eensgezindheid hoeft te zijn.
  • Verwantschap van geest om zo onze hoge beginselen en idealen in waarheid tot uitdrukking te brengen in de wereld.
  • De bestudering van de bekende ma├žonnieke objecten zoals symbolen, ritualen en de geschiedenis van de vrijmetselarij, zulks ter verdieping van eigen inzicht en geestelijke groei, maar ook om met open oog en hart aandacht te schenken aan alle geestelijke stromingen.