Herkenning

→ Terug naar Vrijmetselaar worden

Herken je een vrijmetselaar als zodanig? Waarschijnlijk niet direct. Soms draagt iemand een speldje met een passer en een winkelhaak. Een uiterlijk herkenningsteken. Vrijmetselaar zijn is eigenlijk een levenshouding. Vrijmetselaren laten zich liever kennen door hun opstelling, woorden en handelen. Een vrijmetselaar (her)kennen is een kwestie van kijken.

Het beeld van een “ideale” vrijmetselaar? Vriendelijk, aandacht voor anderen, hulpvaardig en tolerant, doortastend en hardwerkend, integer en empathisch, denkt op korte en lange termijn. Hij zoekt liever overeenkomsten dan verschillen, staat open voor feedback, zoekt de vrijheid om zijn eigen weg door het leven te bepalen.

Hij is vooral gewoon een mens. Zomin als er “ideale” mensen zijn, zijn er “ideale” vrijmetselaren. Het ideaal voor een vrijmetselaar is geen stabiele toestand. Het ligt besloten in zijn streven een beter mens te worden dan hij eerder was. Zijn groeiproces is er een van “blijven leren”.

Als je merkt dat iemand serieus werk maakt van dit groeiproces, dan zou hij wel eens een vrijmetselaar kunnen zijn. Misschien herken je die vrijmetselaar als je zelf in de spiegel kijkt?