Het Loge zegel

Het loge zegel van de loge “Liefde en Trouw” is  in 1989 ontworpen naar een gedachte van de heer G.A. Bruno. De Vlam der Liefde (= het Licht) neemt, in de oneindigheid van de ring van Trouw daaromheen, een centrale plaats in. De Stip in de vlam blijft zichtbaar als middelpunt van de blauwe cirkel. Een buitenste cirkel wordt gevormd door de rand van de blauwe cirkel. De Passer en de Winkelhaak vormen een vierkant van twee driehoeken. De haakse passer met de haakse winkelhaak geven zo het bovenaanzicht van een kubieke steen aan. Door het bovenstaande beeld worden punt, cirkel, driehoek, vierkant, passer en winkelhaak gevisualiseerd. Maar er is meer: Bovenin de Passer is er de Vijfpuntige Ster in een witte cirkel, symbool voor een hoger beginsel.  Zo komt het licht op aarde tot ons in de vorm van licht en liefdestralen, welke door de mens worden opgenomen en naar eigen geaardheid teruggekaatst naar de medemens binnen het vierkant van het leven. De Negen stralen duiden onder andere op de drie graden van leerling-, gezel- en meester-vrijmetselaar. Buiten het vierkant symboliseert de Diep blauwe kleur het “Heelal” waar de geest vrij is in de oneindigheid.Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.