Kernwaarden

→  Terug naar Vrijmetselarij

Als lid van onze loge ervaar je dat een paar uitgangspunten richtsnoer zijn voor de sfeer en de manier met elkaar omgaan in de loge: veiligheid – vertrouwelijkheid – diepgang – vrijplaats – openhartigheid – veelvormigheid.

Ze zijn tamelijk lastig te definiëren, maar dat is ook niet nodig. We leren er spelenderwijs mee om te gaan. Net als tijdens een voettocht zie je steeds nieuwe gezichtspunten. Je kunt je vrij voelen om binnen de loge neer te leggen wat je hoog zit. Je weet dat de anderen je voor vol aanzien en je serieus feedback geven. We hebben uiteenlopende achtergronden en eigen drijfveren in het leven. Er leven verschillende meningen, die we in alle openheid uitwisselen. Zo krijgt ieders opvatting kleur en reliëf. De loge draagt bij aan verdieping en (zelf)inzicht. De loge als levensschool.