Leden onderling

→ Terug naar verbinding maken

De verbinding die we onderling als leden van onze loge ervaren is er een van geestesverwantschap. Met de een is die dieper dan met de ander. Soms ontstaan er vriendschappen buiten de loge om tussen individuele broeders. Hoewel dit geen doel op zichzelf is.

Ook op andere terreinen slaan leden de handen in elkaar. Bijvoorbeeld in het stichtingsbestuur van een kindertehuis in Nepal of een dagopvang voor gehandicapten in Ecuador. De keus voor deze instellingen komt voort uit individuele belangstelling en contacten.

Sommige leden ondernemen bijvoorbeeld samen een deel van de voettocht naar Santiago of een wilderness trail in Afrika. Anderen nemen met hun gezin deel aan een jaarlijks nationaal kampeer evenement. Weer anderen zijn lid van een landelijk netwerk van vrijmetselaren-motorrijders. Ook een vorm van “samen op reis”.