Lidmaatschap

→ Terug naar Vrijmetselaar worden

Lid van een loge zijn mannen van 18 jaar en ouder die met anderen en met een vrije en open geest willen zoeken naar de zin van het leven. Je wil je eigen leven ‘beschouwen’. Je staat open voor andere opvattingen, toont respect, slijpt je eigen mening. Je kunt je kwetsbaar opstellen en probeert je moreel kompas te ijken. Je beseft dat dogma’s oprecht en open contact belemmeren. Je hebt enig gevoel voor symboliek en rituelen. Denken en doen, oordelen en exploreren, voelen en ervaren probeer je in evenwicht te brengen.

Lidmaatschap van onze loge is een kwestie van “halen en brengen”. Kan de loge  iets voor jou betekenen en kun jij wat voor de loge betekenen?. Deze site geeft enig inzicht in wat je mag verwachten. We verwachten ook iets van onze leden.

Je neemt actief deel aan de logebijeenkomsten. Onderling vertrouwen zorgt voor vertrouwelijkheid. Wat je wilt meenemen of delen, bepaal je zelf. Je levert een gezonde inzet die past bij jouw leven. Je wint inzicht in wat voor jou de kwaliteit van het leven maakt. Verdieping en broederlijke contacten dragen bij aan ieders geestelijke ontplooiing.

Er zijn ook wat meer zakelijke voorwaarden. De jaarlijkse contributie bedraagt €300. Je kunt je verenigen met de statuten van de vereniging en de grondslagen van de vrijmetselarij. Wij vinden het van belang dat je partner je steunt in jouw lidmaatschap. Je levenswandel staat garant voor een “goede naam”.