Loge en samenleving

→ Terug naar verbinding maken

Je bent betrokken bij wat er gebeurt in de wereld om je heen. Je zet je in voor je medemens. In de kring van je gezin, familie en werk of als vrijwilliger. Bijvoorbeeld door te koken of als taalcoach in een asielzoekerscentrum, of als voorleesopa in de bso. Door in het bestuur van een welzijnsorganisatie te participeren. Of uitvoerend praktisch werk te doen. Niet met een uithangbord “kijk mij eens” als vrijmetselaar of als loge. Je doet dit als mens. Je committeert je aan je medemens. Je bouwt niet alleen aan of voor jezelf – maar voor de wereld om je heen.

De leden van de loge delen belangrijke waarden. Voor ons zijn dit geen abstracte ideeën maar stuk voor stuk levensopdrachten. We proberen ze in daden te vertalen, of brengen ze in het maatschappelijk debat naar voren. We zijn niet naïef door te denken dat de leerschool van de loge ons helpt bij ons optreden in de wereld. Direct om ons heen, of in een breder verband. We proberen een ander perspectief naar voren te brengen als er een impasse dreigt. We zoeken overeenkomsten in een tijd dat verschillen benadrukt worden. We proberen verbinding te maken waar isolement dreigt. Of we ondersteunen mensen die hiernaar streven – soms tegen de verdrukking in.

In het verleden gebeurde dit bijvoorbeeld doordat loges en leden instellingen opzetten als blindeninstituten of scholen voor schipperskinderen of steunfondsen voor weduwen en wezen. De namen van oude loges getuigen hier ook van: le préjugé vaincu (het vooroordeel overwonnen) of concordia res parvae crescunt (zoiets als: eendracht maakt macht).

Tegenwoordig zijn we wat bescheidener. We zijn terughoudend als vrijmetselarij of loge een positie in te nemen in het maatschappelijk debat. Hoewel we als loge dit meer reliëf willen geven vanuit onze gedeelde waarden. Individuele leden werken vaak als een ‘stille kracht’ achter de schermen. Als collectief treden we minder makkelijk naar buiten. Toch zijn onze kernwaarden een leidraad voor ons leven als burgers, vaders, vrienden, collega’s. Als het erop aan komt, springen we ervoor in de bres.

Rituelen