Liefde en Trouw

Loge Liefde en Trouw is een warme, bloeiende loge, waarvan de leden met beide benen op de grond en midden in het leven staan. Typerend zijn de kernwaarden: vertrouwelijkheid, broederschap, openhartigheid, respect en een oprecht streven naar harmonie. Goede verhoudingen en uitwisseling van opvattingen staan  voorop zonder dat erovereenstemming hoeft te zijn. De leden voelen een sterke verbondenheid in het streven om de beginselen en idealen van de vrijmetselarij tot uitdrukking te brengen in de verdeelde en verwarde wereld van vandaag. De leden ervaren de vrijmetselarij als een essentieel onderdeel van de individuele zoektocht naar zingeving. Gezamenlijke beleving van rituelen en de bijbehorende symboliek helpen de leden om zichzelf beter te leren kennen. De leden komen wekelijks samen op de dinsdagavond vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.00 uur.