Loges onderling

→ Terug naar verbinding maken

De 150 loges in Nederland zijn verbonden via de nationale koepel. Met een groot woord heet die Orde van vrijmetselaren onder het Groot Oosten der Nederlanden. Met drie andere loges zijn we eigenaar van ons logegebouw aan de Mr. van Hasseltlaan.

We voelen ons nauw verwant met de loges van de Weefsters Vita Femineae Textura die alleen vrouwen toelaten. Met de loge Via Lucis delen wij ons logegebouw. We onderhouden contacten met geestverwante organisaties, zoals de Odd Fellows in Apeldoorn of loge Sint Jan in Zutphen, een loge van de gemengde vrijmetselarij Le Droit Humain.

Elders in de wereld bestaat de vrijmetselarij in landen die vrijheid van geweten en religie hoog in het vaandel hebben. Totalitaire staten hebben vaak geen plaats voor loges als centra van vrijdenken. Onze loge onderhoudt contacten met loges in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De banden ontstaan vaak door toeval: vakantie, vader-zoon, emigratie, uitzending e.d. Onderling bezoeken we elkaar, wat bijdraagt aan begrip over grenzen van talen en culturen heen. Het doet je beseffen dat de taal van de symbolen en rituelen je met elkaar verbindt.