Broeders voor Broeders

De Vrijmetselarij in stripvorm

Deel 1.  Tekst: Didier Convard. Tekeningen Denis Falque. Uitgeverij: Dark Dragon Books. Prijs 19,90 p.stuk

Klik hier voor de complete serie

Onlangs verschenen 4 franse stripboeken die vertaald in het nederlands op bijzondere en indringende wijze vorm geeft aan de geschiedenis de hoogtepunten en het ontstaan van de vrijmetselaars. De teksten zijn van Didier Convard en de tekeningen van Denis Falque. Deel 1: Het is een zeer mooi vormgegeven boek met fraaie tekeningen die in dit eerste deel, “In de schaduw van Hiram” op een spectaculaire manier uitdrukking geeft aan de mythe. Het voorwoord en inleiding is van de Franse grootmeester Pierre Marie Adam. In de tweede helft van het boek wordt, als een soort van toegift, uitleg gegeven over de belangrijkste historische figuren en de symbolen die gebruikt worden in de tekst. Een informatieve cyclus die mijn inziens heel goed gebruikt kan worden als een kennismaking voor profanen. Maar ook aan bestaande Broeders op een zeer creatieve manier een kijkje geeft in onze ritualen.

Broeder Rob Croymans

"Verwarder dan ooit"

Broeders, deze woorden hebben wij allen gehoord bij onze eerste inwijding. Nu het erop lijkt dat de profane wereld in onzachte aanraking is gekomen met de loge – of omgekeerd – lijkt ook onze werkplaats enigszins in verwarring. Onze broeders “gekooide leeuwen” koesteren de wens voor een meer open loge naar de samenleving. Deze wens lijkt op een onverwacht moment en een onvermoede wijze in vervulling te gaan. De comparitie van 30 november levert bij mij een nabrander op. Het komt op ons allen aan om tegenstellingen die door de pandemie verscherpt zijn niet ons logeleven te laten verzuren. Waar zijn de doorwaadbare plekken? Met wat ik zie als onze opdracht om ze in harmonie te overbruggen, hebben wij enkele symbolen en werktuigen aangereikt gekregen. Ik zie het o.a. in onze wijze van omgang die zoekt naar een vergelijk – dit noemen wij «compareren» – en in de figuur van broeder dekker.

klik hier ….. en lees meer.

Europees Forum voor Vrijmetselaren (EFVM)
7 april 2021: bericht van broeder Thijs Laeven  
 
Als overtuigd Europeaan en betrokken maçon ben ik lid van het Europees Forum voor Vrijmetselaren. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een informele club die vrijmetselaren vereent van allerlei snit, zonder onderscheid naar zogenaamde regulariteit (“al mijn broeders erkennen mij als zodanig”).  Een forum dat ook gender (etc.) neutraal is. Enkele principes die ik van harte omarm.
 
De insteek is – in mijn ogen – die van de humanistische stroming binnen de vrijmetselarij. Een beetje van Frans origine, met een strikte scheiding tussen het publieke en het religieuze domein. Met de vrijheid om meer maatschappelijk engagement te vertonen dan wij normaal gesproken menen te moeten kunnen verantwoorden – ook collectief. En dit spreekt mij erg aan. Ook dat zal je niet van mij verbazen.
 
Welnu, de laatste nieuwsbrief die ik gisteren noemde viert 20 jaar Europees Handvest. Door allerlei oorzaken is de viering wat ondergesneeuwd. Het EFVM besteedt er in de nieuwsbrief de nodige aandacht aan. Vooral de uitgangspunten van (mijn) Europa klinken mij in de oren als de muziek van de Ode an die Freude. Stevige geworteld in de ideeën van de Verlichting; een tijd waarin ook de vrijmetselarij is ontsproten, met een snufje Franse Revolutie erbij.
 
Vandaar dat ik de nieuwsbrief graag aan jullie doorstuur, ter inspiratie. En ook maar meteen het handvest van de club erbij. Voor vragen kun je bij mij terecht of bij EFVM. https://www.fefm.eu/
 
 
 
Nieuwe keuken in het loge gebouw
De afgelopen zomer is de oude keuken in ons loge gebouw gesloopt. De nieuwe keuken die er nu in zit is geweldig geworden en ziet er prachtig uit. Ook is het nieuwe ventilatiesysteem aangebracht en het werkt goed. Klik op een foto voor vergroting.
 
Verwijderen van de Buxushaag

Woensdag 30 december hebben vijf broeder in twee morgens de dode buxushaag in onze loge tuin verwijderd en afgevoerd. In totaal 25 manuren arbeid is de 90 meter haag verwijderd. Over de nieuwe invulling wordt u volgend jaar geinfomeerd. Woensdag 30 december 2020. Klik op een foto voor vergroting.