Verwijzingen

 Terug naar Vrijmetselarij

Een reiziger wil niet te veel meenemen in zijn rugzak. Alle onderwerpen van deze site komen aan bod in talloze bronnen. Om een beeld te geven, verwijzen we naar een paar websites.

De meest algemene bron is de website van de “orde” – de landelijke organisatie waar onze loge bij hoort: www.vrijmetselarij.nl
Voor ordes van vrijmetselaren die (ook of enkel) vrouwen toelaten kun je naar twee sites gaan: www.ledroithumain.nl en www.vrijmetselarijvoorvrouwen.nl
Er is een orde voor vrouwen die werken met een verwante aanpak: www.ordevanweefsters.nl
Verder is er een orde voor vrouwen en mannen die vergelijkbaar is: www.oddfellow.nl

De kern van ons gedachtegoed zit in het motto van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid, broederschap. Onder meer in de vrijmetselarij hebben ze zich verder ontwikkeld. Je vindt het terug in de formele beginselverklaring van onze orde: www.vrijmetselarij.nl/Vrijmetselarij/Beginselverklaring.aspx

De meeste logesites vullen die op eigen wijze in. Soms kan een buitenstaander het ook goed vertellen. In dit geval een dominee op een christelijke community. Goede en eerlijke weergave van de essentie. Uiteindelijk heeft hij een grote reserve. In de voorlaatste alinea “op gespannen voet” – begrijpelijk vanuit zijn perspectief.
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/4538/wat-zijn-de-vrijmetselaars-precies-/

Over de oorsprong, ontwikkeling en geschiedenis van de vrijmetselarij doen veel verhalen en speculaties de ronde. Een betrouwbare bron is: www.stichtingovn.nl/geschiedenis