→  Terug naar Vrijmetselarij

Ten eerste is een vrijmetselaarsloge een plaats waar vrijmetselaars elkaar regelmatig ontmoeten. De ruimte is afgesloten van de buitenwereld, om de nodige discretie te waarborgen. Synoniemen voor ‘loge’ zijn werkplaats, atelier, bouwhut, tempel, logegebouw of maçonniek centrum enz. De gebouwen waarin loges zijn gevestigd, hebben zij vaak in eigendom. De geschiedenis van een gebouw en de inwonende loge(s) – soms zijn meerdere loges in een gebouw gehuisvest – lopen vaak parallel.

In de tweede plaats is een vrijmetselaarsloge de feitelijke vergadering van vrijmetselaars die op dat moment bijeen zijn

In de derde plaats is een vrijmetselaarsloge de vereniging van een aantal vrijmetselaars die regelmatig bijeenkomen.  Op deze wijze vormen zij een broederband met elkaar. Het is de benaming voor de kleinste afdeling waarin de vrijmetselarij is georganiseerd. In Nederland vallen alle loges onder de Orde van het Grootoosten der Nederlanden.