Werkvormen

→LOGE

Wij onderscheiden comparities en open loges.
In comparities luisteren wij naar voordrachten van leden. We noemen dit ‘bouwstukken’. Vervolgens wisselen wij daarover van gedachten. Het kan gaan om rituele, symbolieke of maatschappelijke onderwerpen, of om een persoonlijk levensverhaal. Tweemaal per jaar worden verenigingszaken besproken.

Na afloop van een comparitie verblijven wij desgewenst nog enige tijd in de zogenoemde ‘zevende graad’. Dan kunnen we napraten over het bouwstuk en is er ruimte voor informeel contact. De kleding bij een comparitie is casual.

In een open loge worden met behulp van rituelen nieuwe leden aangenomen en leden bevorderd tot een hogere graad. Er worden jaarfeesten gevierd en overleden broeders plechtig herdacht. Wij kleden ons voor een open loge bij voorkeur in rokkostuum of smoking. Wij geven daarmee aan dat eenieder gelijk is. Een open loge wordt in principe gevolgd door een ontspannen broedermaal.