Levende traditie

→  Terug naar Vrijmetselarij

In Nederland is de vrijmetselarij een van de oudste , nog bestaande, organisaties Wij bestaan sinds 1756. Historisch gezien begint de vrijmetselarij als organisatie in het Engeland en Schotland van rond 1717.

De 18de eeuw, de eeuw van de Verlichting is een tijd van maatschappelijke ontwrichting en religieuze strijd. Bovenal een periode dat de zichtbare wereld wordt afgepeld, verklaard en “onttoverd”. Geloof en rede zoeken een nieuw evenwicht. Dit biedt ruimte voor ethische en spirituele groei buiten traditionele kaders. Streven naar het “hogere” maakt plaats voor meer aardse gerichtheid. Deze ideeënwereld is voor vrijmetselaren de kraamkamer van onze waarden en werkwijze.

Elke loge houdt die traditie levend. Juist ook omdat ze ruimte biedt voor individuele invulling en gezamenlijke beleving. Onze loge zoekt vooral de eigentijdse omgang met die rijke geschiedenis: passend bij de huidige leden en de eigen tijd. Het zoeken van evenwicht tussen traditie en moderniteit. De vrijmetselarij staat niet stil in de 18de eeuw. Wij beleven haar als mensen van de 21ste eeuw.