De geest uit de fles, Ger Groot.

Filosofie of wijsbegeerte is een discipline die het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid.

Voor veel mensen is dit een ver van mijn bed show. Te moeilijk en te ingewikkeld. Filosofie heeft te maken met ons mens-zijn van alle dag. Iedereen zou kennis moeten nemen van datgene wat de filosofie ons als kennis en wijsheid heeft gebracht; en dat kan.

De filosoof Ger Groot heeft een boek geschreven met als titel : De geest uit de fles; hoe de moderne mens werd wie hij is.

Het is een geschiedenis van de moderne filosofie en een zinnenprikkelende beschouwing ineen. In gewoon Nederlands laat Groot horen en zien hoe wij, zelfbewuste en onzekere mensen aan het begin van deze eeuw, zijn geworden tot wie we zijn. De filosofie van de laatste vier eeuwen laat zich beschrijven als één lange worsteling met de erfenis van de religie. Niet alleen de filosofie, maar de hele cultuur is van die worsteling doordrongen.

Boek van Ger Groot bij BOL.com

Groot zegt:” wie goed kijkt en luistert, kan in de architectuur van de Amsterdamse School, de schilderkunst van Friedrich, de opera’s van Wagner of een lied van Ramses Shaffy de filosofie van hun tijd waarnemen. Je ziet en hoort Kant en Schiller, Nietzsche en Sartre door de kunstwerken heen. Filosofie is overal, in alle hoeken van de samenleving-niet alleen in de kunsten, maar ook in reclameboodschappen, in pornografie en zelfs in de graffiti op straat” Aan de hand van een groot aantal thema’s worden inzichten van filosofen behandeld.

Het boek kent vele illustraties en er wordt veelvuldig verwezen naar fragmenten uit muziekstukken, films, opera’s, toneelstukken, documentaires en interviews. Die fragmenten zijn te bekijken en te beluisteren op een speciale website.

Een echte aanrader voor de wijsgeer in spé.

Laat een reactie achter