John Barton – De Bijbel. In De Bijbel beschrijft John Barton minutieus hoe de verhalen, wetten, spreekwoorden, profetieën, gedichten en brieven uit de Bijbel tot stand kwamen en wat we weten – en niet kunnen weten -over hun auteurs. Hij behandelt  de verspreiding, vertaling en interpretatie van dit bonte gezelschap teksten van de oudheid tot de moderne tijd. Barton toont aan dat de Bijbel niet de onwrikbare tekst is, waar deze vaak voor wordt gehouden, maar het resultaat van een lange en intrigerende evolutie. Meer nog…Ga door met lezen van “John Barton – De Bijbel”

Het mysterie van de tijd, door Carlo Rovelli. In ons dagelijks leven bestaat de tijd uit het verleden, waar niets aan veranderd kan worden, de toekomst, die onbekend is en het nu waar we ons over kunnen verwonderen: heeft het nu een lengte heb ik me vaak afgevraagd. Wil je dit vertrouwde beeld behouden, en gewoon doorgaan in de tijd: lees dit boek niet! Heb je je echter al eerder verbaasd over het begrip tijd, en de verbondenheid van de tijd met de ruimte zoals…Ga door met lezen van “Het mysterie van de Tijd – Carlo Rovelli”

Zeg me, wie ben je … Tien bijbelse vrouwen en kabbalah. Auteur: Magda van der Ende. De levensboom van de kabbalah kent tien sferen of sefirot. De verhalen van tien bijbelse vrouwen worden in het licht van die sferen beschreven. Zij weerspiegelen de archetypen in de psyche van ieder mens. Het bijzondere van dit boek is dat de focus van deze bijbelse verhalen niet op de aartsvaderen en andere wijze mannen gericht is, maar dat vrouwen de hoofdrol spelen. Niet om de rol van mannen naar de…Ga door met lezen van “Zeg me, wie ben je …”

De zin van het leven is een boek vol inspirerende antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen, maar zelden expliciet beantwoorden. In september 2018 schreef Volkskrant-journalist en schrijver Fokke Obbema een aangrijpend artikel over de hartstilstand die hij het jaar daarvoor had gehad. Het stuk maakte veel los bij lezers en kreeg meer dan duizend reacties. De ervaring riep bij Obbema zelf grote levensvragen op, wat resulteerde in “de beste interviewserie van 2018′. Vanaf oktober 2018 publiceerde Obbema een veertigtal prikkelende gesprekken…Ga door met lezen van “De zin van het Leven – Fokke Obbema”

Een kleine geschiedenis van de toekomst Homo Deus is opvallend intelligent en bijgevolg vlot geschreven en verveelt geen seconde. Een overdachte en uitvoerige analyse van de kleine mens die zich in de 21ste eeuw God begint te wanen. Harari geeft een kijk op de toekomst van de mensheid door consequent terug te gaan naar de geschiedenis, onderbouwd  door politieke, religieuze, socio-economische en ecologische analyses zonder ooit ingewikkeld te worden. Ook krijg je continu feiten, cijfers en veel voorbeelden gepresenteerd, die aanzetten tot reflectie, gesprek, misschien zelfs…Ga door met lezen van “Homo Deus van Yuval Noah Harari”

Toen ik deze titel zag vond ik hem, zelfs voor Stephen Hawking, nogal aanmatigend. De Engelse titel bleek echter al meer in overeenstemming met mijn idee van Stephen Hawking (S.H.): “Brief answers on the big questions”  Die grote vragen zijn o.a.: Bestaat er een God? Hoe is alles begonnen? Is er intelligent leven elders in het heelal? (in dit hoofdstuk vraagt S.H. zich af of er überhaupt intelligent leven in het heelal bestaat. ?!?!?!) Kunnen we de toekomst voorspellen? Zijn tijdreizen mogelijk? Zal kunstmatige intelligentie…Ga door met lezen van “De antwoorden op grote vragen, Stephen Hawking”

Filosofie of wijsbegeerte is een discipline die het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Voor veel mensen is dit een ver van mijn bed show. Te moeilijk en te ingewikkeld. Filosofie heeft te maken met ons mens-zijn van alle dag. Iedereen zou kennis moeten nemen van datgene wat de filosofie ons als kennis en wijsheid heeft gebracht; en dat kan. De filosoof Ger Groot heeft een boek geschreven met als titel : De geest uit de fles; hoe de moderne mens werd wie hij is….Ga door met lezen van “De geest uit de fles, Ger Groot.”

Bijdrage van ons logelid Thijs in de vaste rubriek “multimedia”. Deze staat tijdens elke bijeenkomst op de agenda. Jeroen Windmeijer: Het Pilgrim Fathers complot, HarperCollins Holland, 2018, ISBN 9789402755909. In de laatste editie van ons verenigingsblad staat een ronkende boekbespreking en een kennismaking met de auteur. Ik heb het boek gelezen en wil graag mijn kijk met jullie delen. Literaire kwaliteiten De tekst op de achterflap van Maarten ‘t Hart spreekt van «vakmanschap». Daar kan ik het wel mee eens zijn. Maar dat is de…Ga door met lezen van “Boek: Het Pilgrim Fathers complot”