‘Door hem werd ik religieus, een zoeker van verbinding’ Jan Keij ademt Levinas en zijn filosofie. Zijn nieuwe boek gaat over diens ideeën over tijd en kwetsbaarheid. Met vijf inzichten geeft hij een inkijkje in Levinas’ denken. Jan Keij was onderwijzer, werd filosoof en sleepte honderden cursisten mee in zijn enthousiasme voor wijsgeren als Nietzsche, Kierkegaard. En natuurlijk voor de Litouws-Franse Emmanuel Levinas. Op diens werk promoveerde hij. Onlangs publiceerde hij er opnieuw een boek over, Tijd als kwetsbaarheid. ‘Mijn diepste uitleg van Levinas’ denken’,…Ga door met lezen van “Jan Keij over de filosoof Levinas.”

Een ander licht op Vrijmetselarij Het afnemen van de blinddoek dient niet alleen om het Licht weer te kunnen zien. Het dient in dit boek vooral om te zien waar vrijmetselaren nu staan en hoe ze verder kunnen gaan. De auteurs Huib Lazet en Ruud Luder zijn geen onbekenden in de Nederlandse vrijmetselarij. Ze hebben hun brede kennis vaak en graag gedeeld met medevrijmetselaren. In dit boek stellen ze cruciale vragen: Zijn loges nog steeds bezig met echte vrijmetselarij? Waarom doen vrijmetselaren wat ze doen?…Ga door met lezen van “Zonder Blinddoek”

Over leugens en waarachtigheid  uitgave: De maand van de filosofie. 2020  Waarheid bestaat niet. Ieder heeft zijn eigen waarheid en koestert zijn eigen leugen. Het laatste zal evenmin toegegeven worden als de wens om onvoorwaardelijk in dat wat waar is te geloven. In kinderen van Apate, (Godin van de misleiding) Essay uit 2020 verteld de poolse filosofe Alicja Geschinska de onmogelijkheid om de waarheid te bereiken. Maar om niet misleid te worden door  onze eigen leugens, dikwijls voor eigen bestwil, is het echter wel van belang om je…Ga door met lezen van “Kinderen van Apate”

De ontdekking van de vrijheid – Amsterdam, 1677. Het beeld van Spinoza is vaak dat van een kamergeleerde die zich opsloot om heel moeilijk leesbare teksten te schrijven. In dit boek wordt een heel ander beeld geschetst. Aan de hand van veel informatie van zijn vrienden uit brieven van en aan Spinoza, aan de hand van veel studie over de wetenschappelijke ontwikkeling in het midden van de 17eeeuw, geeft dit boek, geschreven als faction, fictie gebaseerd op feiten, een beeld van een schrijver die midden…Ga door met lezen van “Spinozaland: door Maxime Rovere,”

Hoe de vrijmetselaars bouwden aan de moderne wereld. In ‘De Orde’ verkent John Dickie de invloed en geschiedenis van de organisatie de Orde van Vrijmetselaars (opgericht in 1717) die op de achtergrond nog altijd een stuwende kracht is in de wereld. De orde van John Dickie vertelt het verhaal van de geheime wereldgeschiedenis van de vrijmetselarij.  Sinds de oprichting van de Orde van Vrijmetselaars in Londen in 1717 hebben de karaktervormende ideeën en rituelen van de fascinerende broederschap zich over de gehele wereld verspreid. Vandaag de…Ga door met lezen van “‘De Orde’ van John Dickie”

John Barton – De Bijbel. In De Bijbel beschrijft John Barton minutieus hoe de verhalen, wetten, spreekwoorden, profetieën, gedichten en brieven uit de Bijbel tot stand kwamen en wat we weten – en niet kunnen weten -over hun auteurs. Hij behandelt  de verspreiding, vertaling en interpretatie van dit bonte gezelschap teksten van de oudheid tot de moderne tijd. Barton toont aan dat de Bijbel niet de onwrikbare tekst is, waar deze vaak voor wordt gehouden, maar het resultaat van een lange en intrigerende evolutie. Meer nog…Ga door met lezen van “John Barton – De Bijbel”

Het mysterie van de tijd, door Carlo Rovelli. In ons dagelijks leven bestaat de tijd uit het verleden, waar niets aan veranderd kan worden, de toekomst, die onbekend is en het nu waar we ons over kunnen verwonderen: heeft het nu een lengte heb ik me vaak afgevraagd. Wil je dit vertrouwde beeld behouden, en gewoon doorgaan in de tijd: lees dit boek niet! Heb je je echter al eerder verbaasd over het begrip tijd, en de verbondenheid van de tijd met de ruimte zoals…Ga door met lezen van “Het mysterie van de Tijd – Carlo Rovelli”

Zeg me, wie ben je … Tien bijbelse vrouwen en kabbalah. Auteur: Magda van der Ende. De levensboom van de kabbalah kent tien sferen of sefirot. De verhalen van tien bijbelse vrouwen worden in het licht van die sferen beschreven. Zij weerspiegelen de archetypen in de psyche van ieder mens. Het bijzondere van dit boek is dat de focus van deze bijbelse verhalen niet op de aartsvaderen en andere wijze mannen gericht is, maar dat vrouwen de hoofdrol spelen. Niet om de rol van mannen naar de…Ga door met lezen van “Zeg me, wie ben je …”

De zin van het leven is een boek vol inspirerende antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen, maar zelden expliciet beantwoorden. In september 2018 schreef Volkskrant-journalist en schrijver Fokke Obbema een aangrijpend artikel over de hartstilstand die hij het jaar daarvoor had gehad. Het stuk maakte veel los bij lezers en kreeg meer dan duizend reacties. De ervaring riep bij Obbema zelf grote levensvragen op, wat resulteerde in “de beste interviewserie van 2018′. Vanaf oktober 2018 publiceerde Obbema een veertigtal prikkelende gesprekken…Ga door met lezen van “De zin van het Leven – Fokke Obbema”

Een kleine geschiedenis van de toekomst Homo Deus is opvallend intelligent en bijgevolg vlot geschreven en verveelt geen seconde. Een overdachte en uitvoerige analyse van de kleine mens die zich in de 21ste eeuw God begint te wanen. Harari geeft een kijk op de toekomst van de mensheid door consequent terug te gaan naar de geschiedenis, onderbouwd  door politieke, religieuze, socio-economische en ecologische analyses zonder ooit ingewikkeld te worden. Ook krijg je continu feiten, cijfers en veel voorbeelden gepresenteerd, die aanzetten tot reflectie, gesprek, misschien zelfs…Ga door met lezen van “Homo Deus van Yuval Noah Harari”