Filosofie of wijsbegeerte is een discipline die het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Voor veel mensen is dit een ver van mijn bed show. Te moeilijk en te ingewikkeld. Filosofie heeft te maken met ons mens-zijn van alle dag. Iedereen zou kennis moeten nemen van datgene wat de filosofie ons als kennis en wijsheid heeft gebracht; en dat kan. De filosoof Ger Groot heeft een boek geschreven met als titel : De geest uit de fles; hoe de moderne mens werd wie hij is….Ga door met lezen van “De geest uit de fles, Ger Groot.”