Bezinning, stilte en tijd

Vergankelijkheid.  Velen, profanen en Vrijmetselaren, worden op dit moment geconfronteerd met en denken na over de vergankelijkheid van het leven. Bert van Wal schrijft in zijn boek de BourgondiĆ«rs dat in de Middeleeuwen de gemiddelde leeftijd van vrouwen 20 en van mannen 30 jaar was. En veel kindersterfte. De dood was alom tegenwoordig. Wij in onze moderne maakbare wereld hebben de dood ver weg gestopt: bij begrafenisondernemers, ziekenhuizen en crematoria.

Toch is de dood (weer) alom aanwezig. Zeker nu de namen van Corona slachtoffers bekend worden. We voelen ons verdrietig en onmachtig. Maar de dood hoort  bij het leven. In spirituele zin is het zelfs een onderdeel van het leven.

Voor mij als Vrijmetselaar betekent de dood de gang door de poort naar het eeuwige Oosten. Het geeft het Licht waarnaar wij zoeken. En is in die zin ook een voltooiing, een ultieme omhelzing van het leven; waarna wij misschien verder reizen voorbij die grens van de dood.

Bbr:., Nu wij ons allen in het Uur van de Wolf bevinden  vergt dit onderwerp bezinning, stilte en tijd. Het past in de traditie van de Vrijmetselarij om ons daarmee in harmonie te verbinden.

Gerrit Voors / Loge Liefde en Trouw / Apeldoorn

Laat een reactie achter