Net zoals vrijmetselaars zijn kunstenaars altijd op zoek. Zij geven o.a. uitdrukking aan hun zoektocht naar vrijheid, zingeving, wijsheid, en …schoonheid. Graag wil ik op deze manier de Broeders de tentoonstelling “Beauty is a line”  in het Rijksmuseum Twente onder de aandacht brengen waar Picasso op zijn geheel eigen wijze de schoonheid probeert terug te brengen in een enkel lijn.  In zijn bekende “ stierenserie” doet Picasso dat op deze manier. Hier zie je de 11 lithografieeen die hij van een realistische vormgeving terug brengt tot…Ga door met lezen van “Beauty is a line”

“Eindelijk kan men vanuit Kathmandu de Himalaya weer zien.” Was het onderschrift onder een schitterend plaatje in een krant een paar dagen geleden. Het lijkt ook prachtig: een overzicht over de halve stad, met de Swayambunath – de apentempel (zie Google), boven op een groene berg, met die bekende gebedsvlaggetjes uit de Wereldwinkel, enz. – op de voorgrond en in de verte die ongenaakbare sneeuwtoppen …. De studenten, die door de stichting El Mundo worden begeleid, zijn hun (bij)baantjes(s) kwijt en kunnen de huur van hun…Ga door met lezen van “Korte indruk uit het land van de grimlach”

Coronu.   Ik kan wel eens somber en moedeloos worden als de vraag me plaagt of ik me als individu aan de neoliberale economische ‘race tot the bottom’ kan onttrekken, zonder de ‘beschaafde wereld’ de rug toe te keren. Schrijver en voormalig milieuactivist Paul Kingsnorth (1972) heeft het in ieder geval geprobeerd. Hij groeide op in het zuidoosten van Engeland. Als een van de kopstukken van de milieubeweging zette hij zich in om de natuur te beschermen en bereikte hij een groot internationaal publiek. Maar langzamerhand veranderde de groene…Ga door met lezen van “Race tot the bottom”

Corona en het Grote Lichaam. In deel I van deze gedachte-oefening heb ik geprobeerd de metafoor van het ‘Grote Lichaam’ in het kader van de Corona-crisis te plaatsen en te verhelderen. Maar waarom zou je eigenlijk een nieuw ‘groot verhaal’, een metafoor als nieuwe ‘levens-mythe’ ontwikkelen?  Wat heb je er aan? Als zo’n exercitie al enige betekenis zou hebben in het kader van zingeving en het vinden van draagkracht in moeilijke tijden, dan zou dat nu, in tijden van de Corona-pandemie, toch zeker duidelijk moeten worden.  Een…Ga door met lezen van “Corona en het Grote Lichaam 2”

Verbinding.  Wie heeft het tegenwoordig niet over dit onderwerp. Wij vinden het belangrijk dat we in verbinding staan met ons zelf en met die ander. Juist door die ander te kennen, leren we ons zelf kennen. Of het nu oude filosofen zijn of moderne (ook wij Vrijmetselaren hebben onze voorkeuren) of het de Linda, Happinez of de Jan is, iedereen gaat voor Verbinding. En hoe hebben we tot nu toe geleefd om die verbinding te bereiken?  Juist, het liefst haastig, anoniem, op afstand, via sociale media en druk,…Ga door met lezen van “Ken U zelve”

Vergankelijkheid.  Velen, profanen en Vrijmetselaren, worden op dit moment geconfronteerd met en denken na over de vergankelijkheid van het leven. Bert van Wal schrijft in zijn boek de Bourgondiërs dat in de Middeleeuwen de gemiddelde leeftijd van vrouwen 20 en van mannen 30 jaar was. En veel kindersterfte. De dood was alom tegenwoordig. Wij in onze moderne maakbare wereld hebben de dood ver weg gestopt: bij begrafenisondernemers, ziekenhuizen en crematoria. Toch is de dood (weer) alom aanwezig. Zeker nu de namen van Corona slachtoffers bekend worden….Ga door met lezen van “Bezinning, stilte en tijd”

Winkelhaak en waterpas.  Op Facebook las ik onlangs: nu we niet meer naar buiten mogen, kunnen we beter naar binnen gaan. In overdrachtelijke en spirituele zin is dit een prachtige suggestie. Het betekent immers bij jezelf naar binnen gaan; het je zelf beter leren kennen. Het is een van de essentiële zaken waar een vrijmetselaar mee bezig is. Als je jezelf kent dan weet je wie je bent en kun je bewust denken en handelen. Dat is zeker belangrijk in deze onzekere tijd die verwarder is…Ga door met lezen van “Niet naar buiten, wel naar binnen”

Corona en het Grote Lichaam.   Alweer een paar jaar ben ik bezig met het uitwerken en verdiepen van de metafoor van ‘het Grote Lichaam’. Daarbij gaat het me erom een pakkend beeld uit te werken wat onze plaats, onze kwetsbare positie in de kosmos verheldert. En met name om inzichtelijk te maken hoe afhankelijk we zijn van de ons omringende wereld en ruimte. Mijn hoop is dat zo’n nieuwe ‘levensmythe’ ons kan inspireren tot een meer inclusieve levenshouding en tot een zorgvuldiger, aandachtiger en liefdevoller  benadering van al…Ga door met lezen van “Het Grote Lichaam 1”

Schietlood: kracht of opdracht?   Het schietlood wordt vaak in één adem genoemd met waterpas en winkelhaak. Naast rechtlijnigheid en rechtschapenheid heeft het voor mij ook de betekenis van de relatie tussen mij en het hogere. Hoe is onze verhouding met het hogere, in deze tijd? Wij als Vrijmetselaren, geven eigen invulling aan onze verhouding met het hogere, de Meester of de Opperbouwmeester des Heelals. Hoewel de meesten van ons hierover een religieuze of spirituele opvatting hebben, hoeft dit niet per se van godsdienstige aard te zijn….Ga door met lezen van “Onze eigen meetlat”

Ik droom steeds vaker … Ik droom steeds vaker in mijn dromen een barre grond, groot en verlaten, gegolfd, versteend, verwonderlijk geplooid, met kromme, bladerloze, grote bomen, als een van te nabij gezien en oud gelaat, en voel mij thuis – te dicht bij huis – gekomen.Te sterk, te naakt, te vroeg berooid. Daar is geen rust, geen dood, al bloeit geen blad, al is het stil – geen vogelstemmen … De stilte en rust zijn schijn: het hart van een cycloon, al klopt het…Ga door met lezen van “Vergezichten en gezichten”