Winkelhaak en waterpas.  Op Facebook las ik onlangs: nu we niet meer naar buiten mogen, kunnen we beter naar binnen gaan. In overdrachtelijke en spirituele zin is dit een prachtige suggestie. Het betekent immers bij jezelf naar binnen gaan; het je zelf beter leren kennen. Het is een van de essentiële zaken waar een vrijmetselaar mee bezig is. Als je jezelf kent dan weet je wie je bent en kun je bewust denken en handelen. Dat is zeker belangrijk in deze onzekere tijd die verwarder is…Ga door met lezen van “Niet naar buiten, wel naar binnen”

Corona en het Grote Lichaam.   Alweer een paar jaar ben ik bezig met het uitwerken en verdiepen van de metafoor van ‘het Grote Lichaam’. Daarbij gaat het me erom een pakkend beeld uit te werken wat onze plaats, onze kwetsbare positie in de kosmos verheldert. En met name om inzichtelijk te maken hoe afhankelijk we zijn van de ons omringende wereld en ruimte. Mijn hoop is dat zo’n nieuwe ‘levensmythe’ ons kan inspireren tot een meer inclusieve levenshouding en tot een zorgvuldiger, aandachtiger en liefdevoller  benadering van al…Ga door met lezen van “Het Grote Lichaam”

Schietlood: kracht of opdracht?   Het schietlood wordt vaak in één adem genoemd met waterpas en winkelhaak. Naast rechtlijnigheid en rechtschapenheid heeft het voor mij ook de betekenis van de relatie tussen mij en het hogere. Hoe is onze verhouding met het hogere, in deze tijd? Wij als Vrijmetselaren, geven eigen invulling aan onze verhouding met het hogere, de Meester of de Opperbouwmeester des Heelals. Hoewel de meesten van ons hierover een religieuze of spirituele opvatting hebben, hoeft dit niet per se van godsdienstige aard te zijn….Ga door met lezen van “Onze eigen meetlat”

Ik droom steeds vaker … Ik droom steeds vaker in mijn dromen een barre grond, groot en verlaten, gegolfd, versteend, verwonderlijk geplooid, met kromme, bladerloze, grote bomen, als een van te nabij gezien en oud gelaat, en voel mij thuis – te dicht bij huis – gekomen.Te sterk, te naakt, te vroeg berooid. Daar is geen rust, geen dood, al bloeit geen blad, al is het stil – geen vogelstemmen … De stilte en rust zijn schijn: het hart van een cycloon, al klopt het…Ga door met lezen van “Vergezichten en gezichten”

Dat is geen eenvoudige opgave; zeker niet in deze moeilijke tijden. Het houdt mij bezig; zeker nu ik na een gedwongen terugkeer uit Marokko mijzelf twee tot drie weken huisarrest heb opgelegd.  Het ‘Doe u kennen’ is een onderwerp dat mij bezig houdt. Immers op deze wijze kunnen wij duidelijk maken welke maatschappelijke of individuele betekenis wij kunnen hebben voor anderen. In mijn laatste bouwstuk heb ik er (opnieuw) met jullie over gecompareerd.Nu ik nog eens nadenk over de vraag of er een individuele opdracht…Ga door met lezen van “Doe u kennen in het Westen”

Wij staan als broeders in een keten die aarde-omspannend is. Op dit moment zijn we vooral aan huis geketend. De loge-activiteiten zijn opgeschort. Hoe kunnen we elkaar toch blijven aankijken als we met een handdruk het leerlingteken doorgeven? Het is geen zomerreces of vakantieperiode – dan weet je dat je jouw broeders een tijdje niet ontmoet. Nu voelt het zo anders: je wil wel, maar het ‘mag’ niet. Thuis-isolatie heeft voor mij iets dubbels: verstandig en ontheemd tegelijk. We weten niet wat de komende tijd…Ga door met lezen van “Broederschap – de of het?”

Je bent imker en later word je vrijmetselaar. Het is voorjaar en mijn bijen vliegen weer. Ik vroeg me af. ‘Wat hebben de vrijmetselaren met bijen’? Die twee hebben heel veel met elkaar te maken, blijkt als ik op onderzoek uit ga. Tegenwoordig imkeren wij in houten of kunststof kasten, niet meer in korven. Een bijenkorf met een compleet bijenvolk spreekt nog steeds tot de verbeelding. Uit rotswandschilderingen van zeventienduizend jaar geleden blijkt al, dat de mens de bij als één van de meest fascinerende…Ga door met lezen van “Bijen(korf) en Vrijmetselarij”

In de ontmoetingsruimte van het logegebouw aan de Van Hasseltlaan, door vrijmetselaars “de Voorhof” genoemd, hangt een tekening van de beroemde Italiaanse schilder Leonardo da Vinci: de Vitruviusman. Leonardo noemde deze tekening naar de Romeinse wiskundige Marcus Vitruvius Pollo die leefde rond 27 voor Christus. De tekening verscheen voor het eerst in 1509 in een boek Divinia Proportione (goddelijke verhoudingen) door Luca Pacioli en was voorzien van veel aantekeningen die verwijzen naar de verhoudingen van het menselijk lichaam. Leonardo verwees in zijn aantekeningen naar het…Ga door met lezen van “Vitruviusman, Leonardo da Vinci”