Broederschap – de of het?

Wij staan als broeders in een keten die aarde-omspannend is. Op dit moment zijn we vooral aan huis geketend. De loge-activiteiten zijn opgeschort. Hoe kunnen we elkaar toch blijven aankijken als we met een handdruk het leerlingteken doorgeven?

Het is geen zomerreces of vakantieperiode – dan weet je dat je jouw broeders een tijdje niet ontmoet. Nu voelt het zo anders: je wil wel, maar het ‘mag’ niet. Thuis-isolatie heeft voor mij iets dubbels: verstandig en ontheemd tegelijk. We weten niet wat de komende tijd gaat brengen, in alle opzichten tasten we in het duister. Het heeft iets dreigends, zoals de stilte die neerdaalt voordat de zon verduistert. (Hoe heet ook alweer de krans die je dan om de zon ziet?) Alleen fluiten de vogels nu dat het een lieve lust is. Heerlijk om wandelingen te maken en het voorjaar te voelen aankomen.

Het is rustig om je heen, tegelijk ervaar je ook een zekere onrust. Je komt toe aan dingen die zijn blijven liggen. Ik kan meters maken met de correctie van de drukproef van een boek. Boekpresentatie eind juni – o ja? Je schakelt tussen verschillende werelden. In ons geval: je bent bezig een huis te (ver-) kopen en te gaan verbouwen. Gaat dat allemaal lukken nu alles en iedereen uit zijn gewone doen is? Het woord ‘isolatie’ krijgt trouwens een andere lading als je verbouwplannen maakt dan wanneer je je huis niet uit mag.

De onzekerheid is groter dan ‘normaal’. Blijven jijzelf en je gelieven aan de ‘goede’ kant van de groepsimmuniteit? Ik wens het iedereen van harte toe. Zonder te weten welke gereedschappen we in handen hebben, werken we er met zijn allen aan. We zitten in hetzelfde schuitje en roeien met de riemen die we hebben. Gemeenschapszin en broederlijkheid bloeien op. Het logebestuur probeert om voor de dinsdagavond iets van een virtuele werkplaats op te zetten, zodat we elkaar toch kunnen zien en spreken. We houden jullie op de hoogte van hoe we schakelen in de broederketen om ontmoeting te faciliteren en broederschap te stimuleren.

Het broeder-schap delen we sinds onze inwijding en de broederschap ervaren we in onze contacten. Met deze geschreven handdruk geef ik het leerlingteken door en hoop het gezond en wel weer terug te krijgen.

Thijs Laeven / Loge Liefde en Trouw / Apeldoorn

Laat een reactie achter