Doe u kennen in het Westen

Dat is geen eenvoudige opgave; zeker niet in deze moeilijke tijden. Het houdt mij bezig; zeker nu ik na een gedwongen terugkeer uit Marokko mijzelf twee tot drie weken huisarrest heb opgelegd. 

Het ‘Doe u kennen’ is een onderwerp dat mij bezig houdt. Immers op deze wijze kunnen wij duidelijk maken welke maatschappelijke of individuele betekenis wij kunnen hebben voor anderen. In mijn laatste bouwstuk heb ik er (opnieuw) met jullie over gecompareerd.Nu ik nog eens nadenk over de vraag of er een individuele opdracht ligt of een bredere, ben ik steeds meer geneigd te denken dat organisatie van vrijmetselaren onderling hierin wel een grotere rol zou mogen spelen. Al van het begin af aan kennen wijde ondersteuning via liefdadigheidsinstellingen ter lediging van maatschappelijke noden. In mijn bouwstuk gaf ik een aantal zaken aan die in ons functioneren in het Westen van belang kunnen zijn. Ik noem er een paar:

 • Onze maconnieke grondhouding
 • Organisatievorm: geen hierarchie; we blijven leerling
 • Zoeken naar waarheid
 • Ken u zelve
 • Op u komt het aan
 • De gulden regel

Maar wat denken jullie van deze greep uit de tien seculiere geboden van de Belgisch politiek filosoof en publicist Dirk Verhofstadt?

 • Bemin de mens
 • Elk mens heeft recht op zelfbeschikking
 • Gij zult uw medemens in nood helpen zonder daar iets voor terug te verwachten
 • Gij zult andere wezens niet doen lijden
 • Gij zult zorg dragen voor de natuur en een leefbare wereld
 • Wees niet neutraal of onverschillig bij conflicten, maar verdedig zwakken en onderdrukten

En misschien is het goed ook nog iets te noemen van de geschiedkundige en opiniemaker/schrijver Rutger Bregman:

 • Ook hij wijst op Ken u zelve
 • Temper je empathie: toon je compassie
 • Probeer de ander te begrijpen ook als je geen begrip hebt
 • Steek een hand uit naar je grootste vijand
 • Wees eerlijk, wees realistisch en schaam je niet voor het goede
 • Vermijd het (fake)nieuws

Kortom broeders, met een paar van al deze ingrediënten valt een prachtig maçonniek product te maken dat is te gebruiken voor het ons doen kennen in het Westen.

En ik dan?  Ik zit in zelf gekozen afzondering. Mijn veelvuldige gesprekken met sommige mensen die het nodig hebben zijn nu telefonisch. Mijn zieke buurman die we hebben gevraagd of hij voldoende eten en/of hulp heeft reageert niet. Mijn reis met hulpgoederen naar Polen is afgezegd. Er zijn geen bijeenkomsten meer waar ik naar toe kan. Ik mis mijn broeders. Toch moet ik er wat van maken en dat ga ik doen ook. Laten we contact houden en openhartig onze sores bespreken. Vanuit het idee van broederliefde kunnen we elkaar en anderen dragen in broosheid. (Franciscus)

Met broederlijke groeten, Gerrit Voors

Laat een reactie achter