Onze eigen meetlat

Schietlood: kracht of opdracht?   Het schietlood wordt vaak in één adem genoemd met waterpas en winkelhaak. Naast rechtlijnigheid en rechtschapenheid heeft het voor mij ook de betekenis van de relatie tussen mij en het hogere. Hoe is onze verhouding met het hogere, in deze tijd?

Wij als Vrijmetselaren, geven eigen invulling aan onze verhouding met het hogere, de Meester of de Opperbouwmeester des Heelals. Hoewel de meesten van ons hierover een religieuze of spirituele opvatting hebben, hoeft dit niet per se van godsdienstige aard te zijn. De één voelt kracht en opdracht in gebeden en de bijbel; de ander ziet de noodzaak tot handelen naar aanleiding van verschijnselen die de zich eeuwig voortstuwende wereldorde met zich meebrengt. Allen voelen we onze eigen verantwoordelijkheid en opdracht. Wat is nog normaal? Ons denken en doen blijft een eeuwige strijd tussen dominee en koopman.

Het is onze eigen meetlat die we aanleggen. Een meetlat die zijn oorsprong vindt in vele dingen, niet in de laatste plaats hoe wij omgaan met het schietlood.

Gerrit Voors / Loge Liefde en Trouw / Apeldoorn

Laat een reactie achter