Dat is geen eenvoudige opgave; zeker niet in deze moeilijke tijden. Het houdt mij bezig; zeker nu ik na een gedwongen terugkeer uit Marokko mijzelf twee tot drie weken huisarrest heb opgelegd.  Het ‘Doe u kennen’ is een onderwerp dat mij bezig houdt. Immers op deze wijze kunnen wij duidelijk maken welke maatschappelijke of individuele betekenis wij kunnen hebben voor anderen. In mijn laatste bouwstuk heb ik er (opnieuw) met jullie over gecompareerd.Nu ik nog eens nadenk over de vraag of er een individuele opdracht…Ga door met lezen van “Doe u kennen in het Westen”

Wij staan als broeders in een keten die aarde-omspannend is. Op dit moment zijn we vooral aan huis geketend. De loge-activiteiten zijn opgeschort. Hoe kunnen we elkaar toch blijven aankijken als we met een handdruk het leerlingteken doorgeven? Het is geen zomerreces of vakantieperiode – dan weet je dat je jouw broeders een tijdje niet ontmoet. Nu voelt het zo anders: je wil wel, maar het ‘mag’ niet. Thuis-isolatie heeft voor mij iets dubbels: verstandig en ontheemd tegelijk. We weten niet wat de komende tijd…Ga door met lezen van “Broederschap – de of het?”

Je bent imker en later word je vrijmetselaar. Het is voorjaar en mijn bijen vliegen weer. Ik vroeg me af. ‘Wat hebben de vrijmetselaren met bijen’? Die twee hebben heel veel met elkaar te maken, blijkt als ik op onderzoek uit ga. Tegenwoordig imkeren wij in houten of kunststof kasten, niet meer in korven. Een bijenkorf met een compleet bijenvolk spreekt nog steeds tot de verbeelding. Uit rotswandschilderingen van zeventienduizend jaar geleden blijkt al, dat de mens de bij als één van de meest fascinerende…Ga door met lezen van “Bijen(korf) en Vrijmetselarij”

In de ontmoetingsruimte van het logegebouw aan de Van Hasseltlaan, door vrijmetselaars “de Voorhof” genoemd, hangt een tekening van de beroemde Italiaanse schilder Leonardo da Vinci: de Vitruviusman. Leonardo noemde deze tekening naar de Romeinse wiskundige Marcus Vitruvius Pollo die leefde rond 27 voor Christus. De tekening verscheen voor het eerst in 1509 in een boek Divinia Proportione (goddelijke verhoudingen) door Luca Pacioli en was voorzien van veel aantekeningen die verwijzen naar de verhoudingen van het menselijk lichaam. Leonardo verwees in zijn aantekeningen naar het…Ga door met lezen van “Vitruviusman, Leonardo da Vinci”