Spinozaland: door Maxime Rovere,

De ontdekking van de vrijheid – Amsterdam, 1677.

Het beeld van Spinoza is vaak dat van een kamergeleerde die zich opsloot om heel moeilijk leesbare teksten te schrijven. In dit boek wordt een heel ander beeld geschetst. Aan de hand van veel informatie van zijn vrienden uit brieven van en aan Spinoza, aan de hand van veel studie over de wetenschappelijke ontwikkeling in het midden van de 17eeeuw, geeft dit boek, geschreven als faction, fictie gebaseerd op feiten, een beeld van een schrijver die midden in de wetenschappelijke ontwikkelingen stond, een schrijver midden in heftige discussies , van een genie dat de vele speculaties uit die tijd tot één geheel wist te formeren in zijn filosofie. Een filosoof omringd door een groep trouwe vrienden die hem op veel manieren ondersteunden, hem voedden met ideeën en het financieel mogelijk maakten dat hij zoveel aandacht en tijd aan het schrijven kon besteden. 

Lang niet alle ideeën van Spinoza komen origineel uit zijn hoofd, maar hij wist ze te ordenen en er een coherent systeem van te maken. En dat in een roerige wereld vol revolutionaire denkbeelden, bezocht door de pest en andere toen onverklaarbare rampen. Een wereld waarin hij middenin stond. 

Een zeer leesbaar boek, zeer aanbevolen voor filosofie en geschiedenisliefhebbers! Uitgeverij Balans, ISBN 978 94 600 3938 6

Multimedia bijdragen van broeder Br:. Frank Klinkenberg, Apeldoorn, dinsdag 16 maart 2021.

Laat een reactie achter