Zonder Blinddoek

Een ander licht op Vrijmetselarij

Het afnemen van de blinddoek dient niet alleen om het Licht weer te kunnen zien. Het dient in dit boek vooral om te zien waar vrijmetselaren nu staan en hoe ze verder kunnen gaan. De auteurs Huib Lazet en Ruud Luder zijn geen onbekenden in de Nederlandse vrijmetselarij. Ze hebben hun brede kennis vaak en graag gedeeld met medevrijmetselaren. In dit boek stellen ze cruciale vragen: Zijn loges nog steeds bezig met echte vrijmetselarij? Waarom doen vrijmetselaren wat ze doen? Kan de huidige generatie de vrijmetselarij een moderne toekomst geven met behoud van de essentie?

Uit naspeuringen en creatief combineren van oude en nieuwe gegevens komt een verrassend, soms onthutsend maar zeker ook veelbelovend beeld van vrijmetselarij tevoorschijn. Ze vertellen hoe vierhonderd jaar geleden ‘free masonry’ in Schotland ontstond, wat de werkelijke aanleiding was en welk doel de eerste vrijmetselaren voor ogen hadden. Ze tonen oorspronkelijke elementen en maken duidelijk hoe soortvreemde insluipsels hebben geleid tot merkwaardige interpretaties van symboliek en rituelen.

De auteurs menen dat meer kennis leidt tot een beter begrip van wat vrijmetselarij in wezen is. Ze wensen dat huidige en toekomstige vrijmetselaren uit welke orde dan ook elkaar kunnen vinden in de herontdekte doelstellingen en inspirerende werkwijzen van de grondleggers.

Laat een reactie achter